Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności ma na celu zapewnienie poczucia bezpieczeństwa użytkownikowi witryny internetowej www.ecotreelux.pl. Korzystanie z tej strony www jest równoznaczne z akceptacją warunków Polityki prywatności. Równocześnie akceptacja Regulaminu serwisu jest równoznaczna z oświadczeniem o akceptacji Polityki Prywatności serwisu www.ecotreelux.pl i Ochrony Danych Osobowych.
 
Przed korzystaniem z serwisu zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem korzystania z serwisu oraz pozostałymi obowiązującymi Regulaminami. Jako administrator Państwa danych osobowych odpowiadamy za ich bezpieczeństwo oraz ich wykorzystanie w sposób zgodny z umową oraz obowiązującym prawem.
 
Poniżej znajdują się informacje odnośnie zasad przetwarzania danych osobowych w firmie EcoTreelux sp. z o.o. Z poniższego tekstu dowiesz się m.in. do jakich celów i jak długo EcoTreelux sp. z o.o. przetwarza lub będzie przetwarzało Twoje dane osobowe. Otrzymasz również informacje jaki kategorie podmiotów mogą mieć dostęp do Twoich danych, a także z jakich praw możesz skorzystać w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Zakres przekazywanych informacji odpowiada wymogom wynikającym z unijnych przepisów o ochronie danych osobowych tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 
Administrator Danych Osobowych
EcoTreelux sp. z o.o., al. Jana Pawła 27, NIP 5272880590
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000769066 Regon 382427432
e-mail: kontakt@ecotreelux.pl
tel. 22 602 21 60
 
EcoTreelux sp. z o.o. zapewnia wszystkim Użytkownikom przekazującym mu jakiekolwiek dane osobowe, realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, pozycja 883), w tym również prawo wglądu do przekazywanych danych osobowych, prawo aktualizacji danych oraz ich usunięcia. Informacje dotyczące Użytkowników mogą być przekazywane uprawnionym organom publicznym.
 
Korzystanie ze strony internetowej www.ecotreelux.pl
Informacje jakie otrzymujemy o Internautach wynikają z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie, tzn. informacji zawartych w logach systemowych, np. adres IP, i są przez nas wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Tego typu otrzymane informacje są całkowicie bezpieczne dla Użytkownika i gwarantują mu całkowitą anonimowość. Na niniejszej stronie internetowej podjęto stosowne kroki w celu zabezpieczenia podawanych na niej danych osobowych oraz w celu ich ochrony przed dostępem, udostępnieniem, zmianą lub zniszczeniem bez zezwolenia. Przypominamy jednak, że żaden przekaz internetowy nie jest jednak całkowicie bezpieczny i wolny od błędów.
Certyfikat SSL
W trosce o Twoje bezpieczeństwo nasz serwis jest w całości zabezpieczony certyfikatem SSL.
 
Dane osobowe
Informacja osobowa oznacza wszelkie dane osobowe, które mogą być wykorzystane do identyfikacji jednostki obejmującej, lecz nie ograniczone do imienia i nazwiska, adresu fizycznego oraz adresu poczty elektronicznej czy też innych informacji kontaktowych.
 
EcoTreelux sp. z o.o. przywiązuje dużą wagę do tego aby informacje, które Użytkownicy nam powierzają były wykorzystywane z zachowaniem wszelkich środków ostrożności i przechowywane w bezpieczny sposób zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej polityce. Informacje powierzane nam przez Użytkowników serwisu, mogą być przez nas przekazywane tylko członkom lub organizacjom stowarzyszonym z EcoTreelux sp. z o.o. oraz ich partnerom handlowym i sprzedawcom detalicznym, którzy złożyli zobowiązanie do ochrony tych informacji.
 
Cel zbierania i przetwarzania danych osobowych, w jakim celu przetwarzamy dane osobowe:
1. Przetwarzamy twoje dane osobowe w celu zawarcia, należytego wykonania, rozwiązania umowy lub innej czynności niezbędnej do realizacji zawartej umowy np. poprzez reagowanie na zgłoszenia oraz sprawdzanie jakości wykonywanych usług lub wykonania zlecania na podstawie twojego zainteresowania naszymi usługami, zgodnie z podstawą prawną art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
 
Jak długo: do czasu zakończenia umowy, a po tym czasie, w innych zgodnych z prawem celach, związanych z umową np. okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń tj. 10 lat. W przypadku braku zawarcia umowy – do czasu rozpatrzenia wniosku oraz przez 5 lat w celu ewentualnych reklamacji i roszczeń
 
2. Przetwarzamy twoje dane w celu wykonania naszych obowiązków prawnych, np. :
 
wystawianie i przechowywanie dokumentów księgowych
 
reagowanie na reklamacje
 
3. Przetwarzamy twoje dane osobowe w celach analitycznych, celach zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia EcoTreelux sp. z o.o., w tym monitoring z zachowaniem prywatności osób, zapewnienie bezpieczeństwa transakcji w tym tworzenia zestawień, analiz, planowania rozwoju usług, lepsze dopasowanie treści marketingowych stron w zależności od zachowań osób je wyświetlających, itp. będące realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu, zgodnie z podstawą prawną art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
 
Jak długo: do czasu wypełniania prawnie uzasadnionych interesów EcoTreelux sp. z o.o. stanowiących podstawę tego przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, nie dłużej niż przez okres 5 lat. W przypadku gdy toczy się spór lub trwa postępowanie w szczególności sądowe, okres przechowywania będzie liczonych od dnia zakończenia sporu lub prawomocnego zakończenia postępowania.
 
4. Przetwarzamy twoje dane osobowe w celu oferowania Ci poprzez nas produktów i usług bezpośrednio, w tym dobierania ich pod Twoim kątem, kątem Twoich potrzeb z pomocą profilowania, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zgodnie z podstawą prawną art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
 
Jak długo: do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania
 
5. Przetwarzamy twoje dane w celu marketingu naszych produktów i usług. W szczególności chodzi tu o marketing realizowany poprzez przekazywanie, wyświetlanie lub przesyłanie informacji handlowych za pomocą tradycyjnej poczty, a w przypadku uzyskania zgody poprzez komunikacje mailową i telefoniczną. Marketing może być również realizowany poprzez profilowanie czyli dobieranie informacji pod kątem cech i zachowania Klienta zgodnie z podstawą prawną art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 
Jak długo: do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, bądź do czasu wygaśnięcia umowy z EcoTreelux sp. z o.o.
 
6. Przetwarzamy twoje dane do realizacji działań prowadzonych na podstawie udzielonych zgód np. marketing produktów i usług firm współpracujących zgodnie z podstawą prawną art.. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 
Jak długo: do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania
 
7. Przetwarzamy twoje dane do realizacji komunikacji i dostarczania usług za pośrednictwem naszej strony www zgodnie z podstawą prawną art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 
Jak długo: przez okres prowadzenia komunikacji lub dostarczania usług chyba, że otrzymamy wniesienie skutecznego sprzeciwu. Przez okres do czasu zakończenia umowy, a po tym czasie, w innych celach zgodnych z prawem, związanych z umową np. okres ustalenia, obrony, zabezpieczenia ewentualnych roszczeń tj. 5 lat.
 
8. Przetwarzamy twoje dane w celu wykrycia nadużyć i zapobiegania nim co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, zgodnie z podstawą prawną art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
 
Jak długo: do czasu wypełniania prawnie uzasadnionych interesów EcoTreelux sp. z o.o. stanowiących podstawę tego przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, nie dłużej niż przez okres 5 lat. W przypadku gdy toczy się spór lub trwa postępowanie w szczególności sądowe, okres przechowywania będzie liczonych od dnia zakończenia sporu lub prawomocnego zakończenia postępowania.
 
9. Przetwarzamy twoje dane w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń czyli np. sprzedaż naszych wierzytelności z umowy innemu podmiotowi co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, zgodnie z podstawą prawną art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
 
Jak długo: do czasu wypełniania prawnie uzasadnionych interesów EcoTreelux sp. z o.o. stanowiących podstawę tego przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, nie dłużej niż przez okres 5 lat. W przypadku gdy toczy się spór lub trwa postępowanie w szczególności sądowe, okres przechowywania będzie liczonych od dnia zakończenia sporu lub prawomocnego zakończenia postępowania.
 
W celu uzyskania informacji jak skorzystać z praw, które obowiązują u Ciebie prosimy o kontakt na maila kontakt@ecotreelux.pl lub telefonicznie 22 602 21 60
 
Jakie dane należy nam podać i skąd je pozyskujemy?
Dane pozyskujemy bezpośrednio od ciebie. Do zawarcia umowy potrzebujemy jedynie twoich podstawowych danych takich jak imię, nazwisko, telefon i mail. W celu poprawnej realizacji usługi będziemy również potrzebowali danych miejsca wykonania usługi. 
 
Kategorie danych osobowych jakie przetwarzamy
Serwis www.ecotreelux.pl zbiera dane:​
 
w procesie otrzymywania zapytania poprzez formularze na stronie www (procesie zainteresowania ofertą serwisu)
 
w procesie chęci skorzystania z rabatów oferowanych na serwisie
 
Są to dane niezbędne, wymagane do prawidłowej obsługi Użytkowników serwisu.
 
W formularzach dla osób fizycznych należy podać swoje dane osobowe, kontaktowe (m.in. imię i nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mail). Podanie tych danych jest konieczne do świadczenia usług, tj. do realizacji zleconych przez Klientów usług. Informacje kontaktowe, zawarte w formularzu, wykorzystywane są do celów księgowych oraz do kontaktowania się z klientem (np. w ramach obsługi klienta).
 
W formularzach dla Firm należy podać swoje dane osobowe, kontaktowe (m.in. imię i nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mail). Podanie tych danych jest konieczne do świadczenia usług. Możemy prosić o potwierdzenie podanych danych osobowych poprzez przedstawienie odpowiednich dokumentów. Pobrane przez nas dane rozrachunkowe wykorzystywane są do sprawdzenia, czy dana osoba spełnia warunki rejestracji oraz do pobierania opłat za świadczenie usług. Informacje kontaktowe, zawarte w formularzach, wykorzystywane są do celów księgowych oraz do kontaktowania się z klientem (np. w ramach obsługi klienta).
 
Inne kategorie danych jakie możemy przetwarzać:
 
dane identyfikacyjne (np. PESEL)
 
dane socjo-demograficzne
 
dane finansowe
 
dane kontraktowe (zawarte umowy)
 
dane behawioralne (dane o posiadanych produktach i usługach)
 
dane komunikacyjne
 
dane audio-wizualne
 
dane dostępne publicznie lub pozyskane od podmiotów trzecich (np. CEIDG)
 
 
Udostępnianie danych osobowych
Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione naszym podmiotom przetwarzającym:
 
partnerom biznesowym czyli wykonawcą usług,
 
agencjom interaktywnym, marketingowym w tym narzędziom marketingowym obsługującym nasz serwis,
 
podmiotom pośredniczącym w sprzedaży naszych produktów i usług,
 
podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, audytowe, pomoc prawną, podatkową, agencją badawczym.
 
Wspomniane podmioty podpisały odpowiednie klauzule zachowania poufności przekazywani danych oraz otrzymali upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.
 
Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu:
 
podmiotom pomagającym w realizacji sprzedaży
 
podmiotom prowadzącym działalność pocztową
 
podmiotom prowadzącym działalność płatniczą np. banki,
 
podmiotom nabywającym wierzytelności,
 
podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze księgowości i podatkach.
 
Czas przechowywania danych osobowych
Państwa dane osobowe wynikające z zawartych umów będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z nimi, czyli od 5 lat od 10 lat końca roku, w którym wygasła umowa.
 
Jeżeli nie dojdzie do zawarcie umowy, Państwa dane osobowe związane z rozmowami o tej umowie zostaną przetwarzane w celach potrzebnych do marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług, do czasu zgłoszenia sprzeciwy względem ich przetwarzania.
 
Zmiana lub modyfikacja danych (realizacja praw)
Serwis zapewnia swoim klientom możliwość modyfikacji podanych wcześniej informacji poprzez formularz dostępny po zalogowaniu w serwisie na Koncie Użytkownika, lub mailowo podając imię, nazwisko oraz adres mail na adres kontakt@ecotreelux.pl . Nasza Firma podejmie niezwłocznie wysiłki, aby te zmiany wprowadzić najszybciej, jak to będzie możliwe.
 
Pamiętaj, że zawsze możesz:
 
przysługuję Ci prawo dostępu do Twoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii posiadanych danych,
 
jeśli uznasz, że Twoje dane osobowe przetwarzane przez EcoTreelux sp. z o.o. są niezgodne z rzeczywistością, masz prawo ich sprostowania lub uzupełnienia,
 
masz prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem,
 
masz prawo wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 
masz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku przetwarzania ich w celu realizacji uzasadnionego interesu EcoTreelux sp. z o.o.
 
masz prawo do otrzymania danych od EcoTreelux sp. z o.o. Twoich danych osobowych w ustrukturuzowanym formacie, jak również przenoszenia danych do innego administratora
 
masz prawo, aby nie podlegać decyzji opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywołuje wobec Ciebie skutki prawne lub w inny istotny sposób na Ciebie wpływa, chyba, że decyzja ta jest niezbędna do realizacji umowy, jest dozwolona prawem lub wyraziłeś/aś wcześniej na to zgodę
 
jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, przysługuję Ci prawo do cofnięcia udzielonych zgód na poszczególne cele przetwarzania, w dowolnym momencie. W tym celu należy wysłać swoje imię, nazwisko oraz mail na adres mailowy biuro@ecotreelux.pl.
 
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania , realizowanego do czasu wycofania zgody.
 
W przypadku uznania, iż przetwarzane przez EcoTreelux sp. z o.o. Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuję Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Od 25 maja 2018 r. będzie to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
Jeżeli chcesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, prosimy o wysłanie nam danych na adres kontakt@ecotreelux.pl, których sprzeciw wobec przetwarzania ma dotyczyć.
 
Pliki Cookies i inne technologie śledzenia kontaktów
Poniższa Polityka dotyczy plików „cookies” oraz odnosi się do stron internetowych, których właścicielem jest EcoTreelux sp. z o.o.
 
Czym są “cookies” lub „cookie” czyli pliki?
 
Pliki cookies są niewielkimi plikami tekstowymi przesyłanymi przez witrynę internetową i zapisywanymi na twardym dysku użytkownika (osoby odwiedzającej witrynę) lub w jego przeglądarce internetowej w celu udostępnienia dodatkowych funkcji lub do śledzenie korzystania z witryny. Technologie śledzenia kontaktów mogą gromadzić i zapisywać takie dane, jak adres domeny internetowej, nazwę hosta, adres IP, typ systemu operacyjnego wzorce przeszukiwania oraz daty i czas dostępu do naszej witryny. Nie używamy plików cookie ani żadnych innych technologii śledzenia kontaktów do gromadzenia informacji osobowych takich, jak nazwiska osób fizycznych czy ich adresy poczty elektronicznej.
 
Do czego wykorzystujemy cookies?
 
Serwis korzysta z technologii plików Cookies w celach statystycznych w odniesieniu do Serwisu. Pliki Cookies nie są szkodliwe ani dla Ciebie, ani dla Twojego komputera i danych na nim przechowywanych. Serwis może wykorzystywać pliki cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze Użytkownika (zazwyczaj na dysku twardym), identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych operacji. Włączona obsługa plików cookies jest konieczna do prawidłowego działania serwisu.
 
Zastosowania plików cookies
 
podniesienie poziomu bezpieczeństwa – zapewniają, że wszystkie wywołania do serwera pochodzą z komputera klienta,
 
podtrzymanie sesji użytkownika w formularzach oraz ankietach,
 
raportowanie źródeł ruchu,
 
badanie skuteczności działań promocyjnych,
 
reklamy Google – aby lepiej dopasować reklamy do preferencji użytkowników wykorzystuje pliki cookies, które gromadzą jedynie podstawowe informacje o zachowaniach użytkowników na stronie. Wszystkie informacje są anonimowe i ich celem jest jak najlepsze dopasowanie wyświetlanych reklam w wyszukiwarce Google jak również na innych stronach internetowych do preferencji użytkownika za pomocą narzędzi takich jak np. Google AdWords. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z cookies Google w ustawieniach reklam (www.google.pl/settings/ads)
 
analiza z wykorzystaniem Google Analytics – aby lepiej zrozumieć działania użytkowników nasz serwis wykorzystuje pliki cookies Google, które zbierają anonimowo jedynie podstawowe informacje na temat aktywności użytkownika i służą do raportowania źródeł ruchu, analizowania zachowań użytkowników na stronie internetowej oraz do badania skuteczności działań promocyjnych.
 
Jak usunąć pliki cookies?
 
Domyślnie przeglądarki internetowe dopuszczają umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Takie ustawienia mogą zostać zmienione tak aby blokować korzystanie z plików “cookies” albo informować o ich przesyłaniu przy każdorazowych odwiedzinach na serwisie internetowym. Wszystkie informacje o możliwościach oraz sposobach obsługi plików „cookies” można znaleźć w ustawieniach danej przeglądarki internetowej.
 
Chrome
Firefox
Internet Explorer
Opera
Safari
Microsoft Edge
 
Zaznaczamy, że ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
 
Użytkownik, który zdecyduje się na usługę z serwisu www.ecotreelux.pl może wyrazić zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych przekazywanych drogą elektroniczną (na podstawie art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. nr 144, poz. 1204 z 2002 r.).
 
Podczas korzystania z serwisu serwery automatycznie rejestrują informacje przesyłane przez przeglądarkę Użytkownika w trakcie wyświetlania witryny. Dzienniki serwera mogą zawierać takie informacje jak: żądanie sieciowe, adres IP, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina przesłania żądania oraz co najmniej jeden plik cookie.
 
Zmiany w Polityce Prywatności
Serwis może dokonywać zmian w swojej polityce prywatności. Zalecamy, aby użytkownicy Naszego Serwisu odwiedzali regularnie stronę zawierającą politykę prywatności i w ten sposób dowiadywali się o wszelkich zmianach dotyczących Polityki Prywatności i Ochrony danych osobowych.
 
Kontakt
Jeśli już wcześniej udostępniłeś swoje dane osobowe za pośrednictwem Naszego Serwisu i chcesz te informacje aktualizować lub usunąć z Naszych zasobów i bazy danych, prosimy o kontakt z Administratorem Danych Osobowych wysyłając odpowiednie żądanie na adres poczty elektronicznej kontakt@ecotreelux.pl, lub pisząc do nas na adres pocztowy EcoTreelux sp. z o.o. Al. Jana Pawła 27, 00-867 Warszawa, Polska